ZESTAWY

Zestaw tylko z certyfikowanym montażem i uruchomieniem.
Pierwszy bezpłatny serwis po 3 miesiącach od uruchomienia.
Drugi płatny 1000 PLN brutto przed ukończeniem gwarancji.
Na wykonany system Energy Container udzielana jest całościowa 48 miesięczna gwarancja.

EC60 MINI

z montażem


z CWU dla 3-4 osobowej rodziny i mieszkania do 80m2,
modulacja mocy od 3kW do 9kW

System ma zastosowanie w małych domach lub mieszkaniach w kamienicach.

możliwość podłączenia wymiennika CWU oraz paneli PV


EC150 MINI

z montażem


dla domu do 140m2, modulacja mocy od 4,8kW do 9kW

System ma zastosowanie dla domów lub lokali o małych stratach cieplnych nieprzekraczających 0,06W/1m2 ( nowe budownictwo lub domy po termomodernizacji)

możliwość podłączenia wymiennika CWU oraz paneli PV


EC150 MINI PLUS

z montażem


dla domu do 140m2, modulacja mocy od 4,8kW do 18kW

System ma zasosowanie dla domów lub lokali o słabych parametrach izolacyjnych (stare nie ocieplone lub słabo ocieplone domy) 

możliwość podłączenia wymiennika CWU oraz paneli PV


EC150 MAX

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 140m2

modulacja mocy od 4,8kW do 9kW

System ma zastosowanie dla domów o małych stratach cieplnych nieprzekraczających 0,06W/1m2 (nowe budownictwo lub domy po termomodernizacji)

możliwość podłączenia wymiennika CWU oraz paneli PV


EC150 MAX

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 140m2

modulacja mocy od 4,8kW do 9kW

System ma zastosowanie dla domów o słabych parametrach izolacyjnych (stare, nie ocieplone lub słabo ocieplone domy)

możliwość podłączenia wymiennika CWU oraz paneli PV


EC150 MAX PLUS PV

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 140m2

modulacja mocy od 4,8kW do 18kW

System może być montowany dla domow nowych jak i wieloletnich

z instalacją PV 10kWp prosument


EC200 DUO MAX CWU

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 250m2

modulacja mocy od 4,8kW do 18kW

System może być montowany dla domow nowych jak i wieloletnich

możliwość podłączenia paneli PV


EC200 DUO MAX CWU PLUS PV

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 250m2

modulacja mocy od 4,8kW do 18kW

System może być montowany dla domow nowych jak i wieloletnich

z instalacją PV 10kWp prosument