ZESTAWY

Zestaw tylko z certyfikowanym montażem i uruchomieniem.
Pierwszy bezpłatny serwis po 3 miesiącach od uruchomienia.
Drugi płatny 1000 PLN brutto przed ukończeniem gwarancji.
Na wykonany system Energy Container udzielana jest całościowa 48 miesięczna gwarancja.

EC150 MAX

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 140m2

modulacja mocy od 4,8kW do 9kW

System ma zastosowanie dla domów o małych stratach cieplnych nieprzekraczających 0,06W/1m2 (nowe budownictwo lub domy po termomodernizacji)

możliwość podłączenia wymiennika CWU oraz paneli PV


EC150 MAX

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 140m2

modulacja mocy od 4,8kW do 9kW

System ma zastosowanie dla domów o słabych parametrach izolacyjnych (stare, nie ocieplone lub słabo ocieplone domy)

możliwość podłączenia wymiennika CWU oraz paneli PV


EC150 MAX PLUS PV

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 140m2

modulacja mocy od 4,8kW do 18kW

System może być montowany dla domow nowych jak i wieloletnich

z instalacją PV 10kWp prosument


EC200 DUO MAX CWU

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 250m2

modulacja mocy od 4,8kW do 18kW

System może być montowany dla domow nowych jak i wieloletnich

możliwość podłączenia paneli PV


EC200 DUO MAX CWU PLUS PV

z montażem

z CWU dla rodziny o dużym zapotrzebowaniu na CWU oraz domu do 250m2

modulacja mocy od 4,8kW do 18kW

System może być montowany dla domow nowych jak i wieloletnich

z instalacją PV 10kWp prosument